صفحه اصلي اطلاعات توريستي تورها رزرو هتل اخبار درباره ما تماس با ما
فارسي     English   
خبرنامه
ايميل:

ثبت نام براي خبرنامه و SMS

هتل ها
كوثر
مهمانسرای جهانگردی
بویوک هانلی پارک هتل
استقلال
مهمانسرای بيرجند

پل کهنه
پل کهنه يکي از پلهاي باستاني استان کرمانشاه در حاشيه شرقي شهر کرمانشاه، نزديک روستاي مرادآباد، بر روي رودخانه قره‌سو(خوره سو) است. از اين پل در گذشته عابران مستقيماً به دروازه شهر وارد مي‌شدند.

ويژگيها
اين پل ‌‌۱۸۶ مترطول و ‌‌۹ مترعرض دارد. پايه‌هاي اين پل به صورت شش ضلعي مي‌‌باشد که قسمت داخلي آنها با لاشه سنگ و ملاط گچ ساخته شده ولي روکار آنها بلوک‌هاي سنگي مکعب مستطيل است. در جلو پايه‌ها در جهت مخالف جريان آب، آبشکن‌هاي مثلث شکلي با سنگ‌هاي تراشيده، ساخته شده است. همچنين در کناره‌هاي پل، سيل برگردان‌هايي با سنگ‌هاي تراشيده ساخته شده اند.

پل کهنه داراي شش دهانه است. اين دهانه ها تاق‌هاي جناغي دارند که با آجر ساخته شده‌اند. ارتفاع متوسط تاق‌ها از کف رودخانه تا تيزه تاق حدود ‌‌۴/۴ متر است.

در نماي شمالي و جنوبي پل بر روي هر يک از آبشکن‌ ها، پشتبندهاي آجري وجود دارد که تا سطح پل بالا آمده‌اند بر روي پايه هاي سنگي، دهليزهايي ايجاد شده است که داراي طاق جناغي است. حضور اين دهليزها و پشتبندهاي مدور دو طرف ورودي آنها، پل کهنه قره‌سو را به صورت يکي از زيباترين پل‌هاي دوره صفوي در آورده است.

تاريخچه
پايه‌هاي سنگي اين پل احتمالاً متعلق به دوره ساساني است و با توجه به آجرهايي که در اطراف پل پراکنده است اين پل در دوره سلجوقي تعمير شده و در دوره صفوي به شکل کنوني بازسازي شده است.

  هتل ها
آزادگان


رسالت


  

 

 
Powered By www.sama-agency.com